About IMSTAR

————————– Dutch version below —————————

IMSTAR-2016 is a study project (including a lecture series and a study trip) organized by students for students about the Israeli-Palestinian conflict.

Internship for Medical STudents in Action for Refugees (IMSTAR) started in 2009. The project was established by medical students from Erasmus University and the University of Amsterdam. Until 2011, IMSTAR was allied to IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). After this, IMSTAR has become an independent foundation. With this project, students are intended to acquire more insights in the Israeli-Palestinian conflict with an emphasis on the Palestinian refugee problem.

A second goal of IMSTAR was to enable medical students to familiarize with the organization of health care in conflict situations. In 2011, the medical part of the internship was cancelled to focus more on the social part of the project: organizing a summer camp for children in the UN Balata Refugee Camp near Nablus in the West Bank.

Since the changes of 2011, the IMSTAR Foundation has organised some nice activities, ranging from lectures to a Model United Nations. In this spirit, in 2013 IMSTAR organized a study trip to both Israel and the West Bank. Through the large network of connections that IMSTAR has established in the previous years, we are able to organize a unique study trip this year. In this way we hope to help our students to get clarifying insights into the complexity of the Israeli-Palestinian conflict.

The goals of IMSTAR-2016 are:

  1. Providing tools for students to familiarize themselves with the different current discourses and the complexity of the conflict.
  2. Enlarging the group of students who is familiar with the IMSTAR foundation and create a bigger awareness of the conflict.
  3. Creating awareness amongst Dutch students regarding the daily violations of human rights in the Palestinian Territories.
  4. Creating awareness regarding the refugee problem, i.e. the Palestinian refugees in the Palestinian refugee camps on the West Bank amongst others.
  5. Providing background information on the topic through organizing a lecture series in the Netherlands, and to use this information later on during a study trip to Israel and Palestine.

For more information, please e-mail info@imstar.nl

——————————– Nederlands ———————————

IMSTAR-2016 is een studieproject (onder andere een lezingencyclus en een studiereis) over het Israëlisch-Palestijnse conflict georganiseerd vóór en dóór studenten.

Internship for Medical STudents in Action for Refugees (IMSTAR) werd opgericht in 2009. De stichting is opgericht door medische studenten van de Erasmus Universiteit (in Rotterdam) en de Universiteit van Amsterdam. Tot 2011 was de stichting verbonden aan IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). Later is IMSTAR een zelfstandige stichting geworden. Door middel van dit project krijgen studenten meer inzicht in het Israëlisch-Palestijnse conflict, met de nadruk op de Palestijnse vluchtelingenproblematiek.

Als tweede doel werd gesteld ‘medisch studenten kennis te laten maken met de organisatie van de gezondheidszorg in een conflictsituatie’. Het IMSTAR-programma vond plaats op twee locaties: in Jordanië en op de Westelijke Jordaanoever. In 2011 is het medische deel van de IMSTAR stage vervallen, zodat er meer aandacht kon worden gegeven aan het maatschappelijke deel: lesgeven in het Balata VN-vluchtelingenkamp bij Nablus op de Westelijke Jordaanoever.

Sinds deze veranderingen van 2011 heeft Stichting IMSTAR al vele mooie activiteiten neer gezet. Van lezingen, tot een Model United Nations. Zo bestond IMSTAR-2013 uit een studiereis naar Israël en de Westelijke Jordaanoever. Door de grote hoeveelheid contacten die IMSTAR in de afgelopen jaren heeft opgedaan kunnen we ook dit jaar een unieke studiereis neerzetten die de studenten een verhelderend inzicht geeft in de complexiteit van het Israëlisch-Palestijns conflict.

De doelen van IMSTAR-2016 zijn:

  1. Handvatten bieden voor studenten om wegwijs te worden in de verschillende discoursen en de complexiteit van het conflict.
  2. De groep studenten die bekend is met IMSTAR vergroten en daarmee de bewustwording van de studenten t.a.v. het conflict groter maken.
  3. Het vergroten van de bewustwording van Nederlandse studenten t.a.v. dagelijkse schending van mensenrechten in de Palestijnse gebieden.
  4. Bewustwording t.a.v. vluchtelingenproblematiek, i.e. Palestijnse vluchtelingen in onder andere de Palestijnse vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever.
  5. Het bieden van achtergrondinformatie d.m.v. een lezingencyclus in Nederland, om vervolgens deze achtergrondinformatie te gebruiken tijdens een studiereis naar Israël en Palestina.

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar: info@imstar.nl